Zahrada ve zbrani a jiné příběhy

Základní cena: 320 Kč
Vaše cena s DPH: 288 Kč

Není skladem

-10%

Popis

Středověk: doba mystických vytržení, náboženských blouznění a očekávání konce světa. Lidé bloudí po zemi hledají cestu, která by je přivedla přímo k Bohu. Něteří kážou a bouří se proti oficiálnímu církevnímu kánonu i úpadku, jiní opouštějí rodiny, utíkají z domovů a zakládají ideální města nebo se zbavují majetků… Rohan, pražský měšťan, má vidění, ve kterém praotec Adam vyzývá k opuštění tohoto světa a znovunalezení ráje… aby toho dosáhl musí projít Eviným lůnem…Rohan vyzývá své věrné, aby ho následovali, a vzniká tak sekta Adamitů… Na opačném břehu stojí Jan Žižka, jehož věrní založili město Tábor. I oni čekají na konec světa… Následuje však jen válka lemovaná násilím a utrpením…
Tři podivuhodné příběhy inspirované středověkem, symbolickou mystikou heretiků, pohádkovou mytologií i středověkým uměním - dva se odehrávají v Čechách, třetí v časech chalífátu Hárúna ar-Rašída v Arábii - vyprávějí o koloběhu neporozumění, násilí a válek, které s sebou přinášejí náboženská poblouznění.
Francouzský kreslíř a autor komiksů David B. je tvůrcem legendární autobiografické série Padoucnice.

Dodatkové informace

Počet stran: 112
Formát: 188 × 270 mm
Vazba: pevná

Vydavatel: Baobab
Scénář: David B.
Kresba: David B.
Autor obálky: David B.
Překlad: Hana Zahradníčková

Rok a měsíc vydání: září 2015