Reklamační řád

Reklamace se řídí ustanovením zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Nakupující má právo na bezplatnou a bezodkladnou nápravu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou do 6 měsíců od převzetí zboží. Běžná záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet v okamžiku převzetí zboží. Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodborným používáním Zboží, na používání v rozporu s určením Zboží a na opotřebení běžným užíváním.

Způsob oznámení reklamace

E-mailem na: obchod@crew.cz

Telefonicky na: +420 603 580 756

Odesláním knihy na adresu:

Nakladatelství CREW (areál Prado)
K Žižkovu 640/9
190 00 Praha 9

Před odesláním reklamace je nutná telefonická/e-mailová informace o reklamaci!
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

K reklamované zásilce je nutné přiložit

  • Kopii faktury, nebo číslo objednávky.
  • Písemné odůvodnění vrácení zboží.
  • Bankovní účet pro vrácení částky.
  • Dopravu reklamovaného zboží zařizuje a hradí prodávající a to pomocí služby Reklamační zásilka Zásilkovna. Pokud zákazník nemůže tento způsob dopravy využít, hradí dopravu reklamovaného zboží zákazník a v případě uznání reklamace může požádat o navrácení částky dopravného. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.